วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมส่งเสริมการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ขยะ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์


    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้ขยะ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ได้ โดยจัดกิจกรรม  YRU Recycled Fasion Show  ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมกันรณรงค์การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้ง การลด ละ เลิก การใช้พลาสติกต่อไป

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.yru.ac.th/th/events/view/khna-withyasastr-thekhnoloyi-la-karkestr-mrphyala-khx-cheiy-naksuksa-smakhr-yru-recycled-fashion-show-2018

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น